Logo PND OS

 

 

Ilustrační foto - pomoc

Aktuality

18. 2. 2019|

 

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (listopad a prosinec 2018)


MŽP nabízí bezúročné půjčky na výměnu kotlů


MMR chce zpřehlednit bytové spoluvlastnictví


Nové povinnosti stanovené novelou EED

V roce 2012 vydal Evropský parlament a Rada pod číslem 2012/27/EU Směrnici o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive - EED). Ta však byla aktualizována a přináší změny.

Číst dál...

Tiskové zprávy

18. 2. 2019|


Jak snížit náklady na vodné a stočné?
Nadměrný odběr vody, nedostatek srážek i nevhodné hospodaření s půdou, způsobují stále větší nedostatek vody v Česku.

Číst dál...

Odborné články z TZB-info

Jsme zapsaný spolek, Pro náš dům. Svým úsilím nabízíme východisko pro společné řešení problémů v oblasti správy a údržby bytových a rodinných domů a jejich rekonstrukcí a revitalizací.

Spolek byl založen na jaře roku 2013 s cílem podporovat kvalitu bydlení občanů v bytových a rodinných domech. Společenstvím vlastníků (SV) a bytovým družstvům (BD) nabízíme komplexní a relevantní informace, které nabízejí cestu k modernímu a důstojnému bydlení za rozumnou cenu.

Pomáháme vám zorientovat se nejen v legislativě, v možnostech financování, v nových technologiích a materiálech, ale i v dalších mezioborových tématech souvisejících s bytovou problematikou.

 

Věnujeme se vzdělávání a školení v tématech

 • revitalizace a rekonstrukce bytových domů a bytů
 • správa a údržba bytových fondů
 • financování a dotační tituly
 • vytápění a zdroje tepla a teplé vody
 • otopné a solární systémy
 • bytová kultura, mezilidské vztahy, komunikace v domě a etika

 

Poskytujeme

 • odborné semináře, sympozia a workshopy zaměřená na revitalizace a rekonstrukce bytových domů
 • právní školení
 • zprostředkování mezioborových témat
 • Dotaci Pro náš dům

 

Nabízíme

 • poradenskou a informační činnost související s podporou snižování energetické, a tím i ekonomické náročnosti bydlení spolu se zvyšováním bezpečnosti bydlení
 • poradenství v oblasti revitalizace a rekonstrukce bytových fondů
 • legislativní poradenství
 • konzultaci konkrétních problémů
 • zajištění předrealizačních příprav
 • zajištění Průkazu energetické náročnosti budov
 • správu internetové nástěnky
 • termovizní snímkování
 • členství v občanském sdružení

Cíle občanského sdružení pro:

 

1) Členy sdružení

 • Aktuální informace z oblasti legislativy spolu s výkladovým komentářem.
 • Aktuální informace z oblasti technologií a meteriálů.
 • Zvýhodněné právní poradenství v oblasti bydlení.
 • Bezplatné poradenství související se správou domů (bytové a rodinné).
 • Bezplatné poradenství technického charakteru (revitalizace, správa a údržba).
 • Bezplatné poradenství v oblasti zdroje tepla a teplé vody (standardní i nestandardní zdroje technické, topná a energetická media).
 • Zvýhodněná účast na odborných seminářích a školeních.

 

2) Nečleny sdružení

 • Aktuální informace z oblasti legislativy spolu s výkladovým komentářem.
 • Aktuální informace z oblasti technologií a meteriál.
 • Právní poradenství v oblasti bydlen.
 • Poradenství související se správou domů (bytové a rodinné).
 • Poradenství technického charakteru (revitalizace, správa a údržba).
 • Poradenství v oblasti zdroje tepla a teplé vody (standardní i nestandardní zdroje technické, topná a energetická media).
 • Účast na odborných seminářích a školeních (placená).

 

3) Pro společnost a občany

 • Vytvoření silné platformy, která bude schopna věcnými a technickými argumenty prosazovat "rozumné" požadavky směrem k vedení státu. mezi tyto bude patřit zejména:
 • Zjednodušení procesu volby vlastního zdroje tepla a teplé vody.

Konference PND

 

 

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelným dárcem či pravidelnou dárkyní. Nastavením trvalého příkazu v náš prospěch nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Elektronický zpravodaj

Doporučujeme

Aktuální vydání 2017/02


 

 


 Dne 27. 12. 2012 Ministerstvo vnitra ČR zaregistrovalo

Pro náš dům, o. s.

a přidělilo mu identifikační číslo (IČ):

013 074 36


STANOVY SPOLKU PRO NÁŠ DŮM