Logo PND OS

 

 

Ilustrační foto - pomoc

Aktuality

18. 2. 2019|

 

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (listopad a prosinec 2018)


MŽP nabízí bezúročné půjčky na výměnu kotlů


MMR chce zpřehlednit bytové spoluvlastnictví


Nové povinnosti stanovené novelou EED

V roce 2012 vydal Evropský parlament a Rada pod číslem 2012/27/EU Směrnici o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive - EED). Ta však byla aktualizována a přináší změny.

Číst dál...

Tiskové zprávy

18. 2. 2019|


Jak snížit náklady na vodné a stočné?
Nadměrný odběr vody, nedostatek srážek i nevhodné hospodaření s půdou, způsobují stále větší nedostatek vody v Česku.

Číst dál...

Odborné články z TZB-info

Projekt, který si klade za cíl podporovat maximální komplexnost revitalizací a rekonstrukcí bytových domů.

 
Jde o program se snahou pomoci domům, kde není jednoduché se k opravám a rekonstrukcím odhodlat, nebo je dokonce prosadit. Zároveň by tento program mohl být schůdnější pro ty subjekty, které nebudou moci čekat až se objeví státní podpůrné programy a nebo, kde na ně nebudou moci dosáhnout.
 
Cílem dotace je jednoduchost, rozmanitost se zacílením na všechny části budovy, nikoliv jen na energetické úspory. Ty se koneckonců negenerují pouze při zateplení a výměně oken. Výše dotace se propočítává před žádostí a jde o přímou dotaci finanční částky na účet žadatele. Je potřeba se vyvarovat se různých nabídek a soutěží na bázi slev, které jen těžko budete moci objektivně vyhodnotit. Rovněž je nebezpečné v dnešní době jít cestou soukromích nabídek, které nabízejí dotace ve formě úspor po provedení energetických opatření, kdy toto mohou být často firmy účelově založené k zisku a po jeho vygenerování již z trhu zmizí, bez ohledu na své závazky.
 
Dotace je založena na rozhodnutí partnerů projektu JTDJ poskytnout část (1–5 % dle druhu materiálu) ze standardní ceny výrobků, jako podporu pro dosažení komplexní revitalizace. Zde je důležité říct, že se nejedná o marketinkový tah známý z hypermarketů. Žádné zdražení, po kterém následuje „bombastická“ sleva, nýbrž uvolnění části rizikové složky ceny výrobku při zachování standardní obchodní přirážky.
 

Konference PND

 

 

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelným dárcem či pravidelnou dárkyní. Nastavením trvalého příkazu v náš prospěch nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Elektronický zpravodaj

Doporučujeme

Aktuální vydání 2017/02


 

 


 Dne 27. 12. 2012 Ministerstvo vnitra ČR zaregistrovalo

Pro náš dům, o. s.

a přidělilo mu identifikační číslo (IČ):

013 074 36


STANOVY SPOLKU PRO NÁŠ DŮM